บทความธุรกิจ เคล็ดลับแนวคิดและการเริ่มต้นธุรกิจ

 

 

จากความเปลี่ยนแปลงในวิกฤตที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิด New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ทำให้เราต้องปรับตัวให้ทันโลกเพื่อค้นหาทางรอดใหม่ในการสร้างรายได้บนโลกใบเดิม...

 

 

ยุคนี้แค่รับรายทางเดียวคงไม่พอกับค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น “อาชีพเสริม” จึงเป็นอีกทางเลือกของการหารายได้เพิ่ม โดยเฉพาะธุรกิจเครือข่าย เทรนด์อาชีพเสริมที่คนรุ่นให้ความสนใจ...

กลับสู่ด้านบน ^
ข้อเสนอพิเศษ ธุรกิจของเรา